Korte inhoud workshop

In de workshop wordt het gebruik van de methode RekenTrapperS voor kinderen met ADHD (onderbouw lager onderwijs)  op een interactieve manier voorgesteld. De deelnemers krijgen een beter zicht op de orthodidactische meerwaarde van de methode bij deze doelgroep.

Spreker: Karen Bastin is klinisch kinderpsychologe in Eureka Leuven.
Dienst/samenwerkingsverband: Eureka Leuven