Oudertraining bij kinderen met ADHD vindt men terug in de verschillende internationale behandelrichtlijnen voor ADHD bij kinderen. In de media wordt er volop mee geschermd. Doch er blijkt in de praktijk niet zoveel mee gewerkt te worden. Deze bijdrage heeft tot doel collega’s kennis te laten maken met de methodieken in de hoop op die manier ze breder te kunnen verspreiden.

Spreker: Koen Lowet is klinisch psycholoog en gedragstherapeut.

Dienst/samenwerkingsverband: MUDICO, MUltiDIsciplinair Centrum voor Ontwikkeling, is een ambulante groepspraktijk van klinisch psychologen, logopedisten en kinesisten. Vanuit een multidisciplinair en evidence – based perspectief tracht men te werken aan de ontwikkeling van kinderen.