Korte inhoud workshop

In deze workshop wordt de samenwerking tussen ouders, onderwijs en welzijn in de zorgtrajecten bij kleuters-en lagereschoolkinderen onder de loep genomen. Vanuit goed lopende praktijken wordt gekeken naar hefbomen in deze samenwerking. In deze workshop kunnen de  onderzoeksbevindingen kritisch worden getoetst bij de deelnemers.

Spreker: Veronique De Roeck is psychologe, doceert psychopathologie en doet onderzoek aan de KHLeuven naar de samenwerking tussen onderwijs en welzijn in de zorg aan  kleuters- en lagereschoolkinderen (COSWO). Zij heeft ervaring als psychotherapeute  in de jeugdhulpverlening en werkte als leerkracht en leerlingenbegeleidster in het secundair beroeps- en technisch onderwijs. Daarnaast is zij als praktijklector verbonden aan de K.U.Leuven in de Specifieke Lerarenopleiding Gedragswetenschappen.
Dienst/samenwerkingsverband: Katholieke Hogeschool Leuven, departement Sociaal Werk, samen met Katrien Meireman en Maurits Wysmans.