Korte inhoud workshop

In deze bijdrage worden de resultaten voorgesteld van een vooronderzoek van het project Zinvolle Zinnen. Dit project gaat bij jongeren met o.a. ADHD na wat de relatie is tussen het psychosociaal ontwikkelingsniveau, zoals gemeten met de Zinnenaanvullijst Curium (ZALC, Westenberg e.a., 2000), en het voorkomen van sociaal-emotionele problemen bij deze groep jongeren.

Spreker: Jannes Baert is master  in de psychologie. Hij is trainer bij vzw CeBCO en werkt bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Ter Kouter in Deinze. Hij is ook praktijkassistent Leerstoornissen aan de Universiteit Gent.
Dienst/Samenwerkingsverband: vzw CeBCO, Centrum ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling, Kortrijk.