Korte inhoud workshop

Hoe kijkt het ‘gelabelde’ kind naar zijn label en de begeleiding die speciaal voor hem is uitgetekend? Stemt het overeen met wat hij belangrijk vindt? In deze interactieve workshop staat de stem van het ‘gelabelde’ kind centraal. Aan de hand van de documentaire ‘Herdruk’ staan we stil bij het perspectief van ‘gelabelde’ kinderen, en reflecteren we over de wijze waarop hun perspectief meer zou kunnen doorwegen.

Spreker: Bruno Vanobbergen is Kinderrechtencommissaris. Leen Ackaert is medewerkster bij het Kinderrechtencommissariaat.
Dienst/samenwerkingsverband: Het Kinderrechtencommissariaat is een onafhankelijke instelling bij decreet opgericht door het Vlaams Parlement. Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en treedt op als vertolker van de rechten en belangen van minderjarigen.