Korte inhoud workshop

Jongeren met psychiatrische problemen hebben een invloed op het gezinsfunctioneren en de onderlinge relaties tussen de gezinsleden. Aan de UGent loopt momenteel een studie die onderzoekt in welke mate relationele kenmerken (gehechtheid en wederzijdse beïnvloeding) verschillend zijn in gezinnen met een kind met ADHD in vergelijking met gezinnen met kinderen zonder psychiatrische problematiek.

Spreker: Jan De Meulenaere is kinder- en jeugdpsychiater in het UZ Gent
Dienst/samenwerkingsverband: UZ Gent en Universiteit Gent (onderzoeksgroep Relatie- en Gezinsstudies van de Faculteit Psychologie).