Korte inhoud workshop

Lotgenotencontact heeft een meerwaarde in de multimodale behandeling van ADHD. Het blijft binnen het grotere zorgconcept en de zorgnood van ADHD waardevol in veranderende tijden. Het is geen overbodige luxe om over het organiseren van lotgenotencontact zorgvuldig na te denken.

Spreker: Machteld Van Ostaede is vormingswerker bij centrum ZitStil en is er tevens verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking.
Dienst/samenwerkingsverband: centrum ZitStil