Korte inhoud workshop

Voorstelling van het model van ‘Functional Family Therapy’ – Internationaal effectiviteitsonderzoek van FFT-behandeling van jongeren met een externaliserende problematiek – Effectiviteitsonderzoek van FFT-behandeling in Vlaanderen – Effectiviteit van FFT in Vlaanderen t.a.v. een groep jongeren met ADHD.

Spreker: Tony De Clippele is supervisor van een FFT-team in Antwerpen en psycholoog aan het UCKJA
Dienst/samenwerkingsverband: Sinds 2009 bestaat er een samenwerkingsverband tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en bijzondere jeugdzorg waarin FFT als systeemtherapeutische behandeling wordt aangeboden aan adolescenten met externaliserende problemen. FFT kan worden geïmplementeerd als nazorg van residentiële behandeling of kan ambulant aangeboden ter voorkoming van residentiële opname.