Korte inhoud workshop

Overeenkomstig de Europese richtlijnen inzake stroomlijnen van de diagnose en behandeling van kinderen met ADHD dient er sterk ingezet te worden op samenwerking tussen diverse actoren actief op dit gebied. Hiertoe werd binnen de regio Zuid-West Vlaanderen het “3-trapsraket ADHD” project ontwikkeld en geïmplementeerd om de samenwerking tussen diverse diensten te optimaliseren en het hulpverleningsaanbod transparant te maken.

Spreker: Dr. Katrien Keppens is kinderneuroloog. Dr. Hedwig Hellemans maakt deel uit van de directie van het Vrij CLB Kortrijk. Frank Dejonghe is ergotherapeut binnen de Korbeel Kortrijk.
Dienst/samenwerkingsverband: Zorgnetwerk Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Adolescenten, West-Vlaanderen.