Korte inhoud workshop

Categorie: Behandeling volwassenen – lezing
In deze bijdrage wordt een ambulant programma voor volwassenen met ADHD voorgesteld zoals dit in ontwikkeling is binnen het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit programma omvat zowel diagnostische als therapeutische modules, en wordt ontwikkeld rekening houdend met richtlijnen en consensusteksten.

Spreker: Dr. Steven Stes, psychiater Polikliniek ADHD bij volwassenen
Dienst/samenwerkingsverband: Zorgprogramma ADHD, UPC K.U.Leuven. Prof. Dr. Marina Danckaerts en dhr Jurgen Lemiere: campus Leuven. Mevr. Gil Borms, Dr. Steven Stes en dhr. Koen Vandepoel: campus Kortenberg.