Korte inhoud workshop

Categorie: Diagnostiek adolescenten – lezing
In deze bijdrage worden de resultaten voorgesteld van een vooronderzoek van het project Zinvolle Zinnen. Dit project gaat bij jongeren met o.a. ADHD na wat de relatie is tussen het psychosociaal ontwikkelingsniveau, zoals gemeten met de Zinnenaanvullijst Curium (ZALC, Westenberg e.a., 2000), en het voorkomen van sociaal-emotionele problemen bij deze groep jongeren.

Spreker: Els Mampaey is doctoraatsonderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en klinisch neuropsycholoog werkzaam in het Revalidatiecentrum voor Communicatiestoornissen (Universitair Ziekenhuis Antwerpen – UZA).