Korte inhoud workshop

Categorie: Behandeling kinderen – lezing
Het opvoeden van een kind met ADHD is voor ouders een veeleisende taak. Spontaan opvoeden is niet genoeg: er is nood aan een bijzondere opvoedingsaanpak. Ouderleergroepen zijn een effectieve manier om hierop in te spelen en vormen een belangrijk onderdeel in de multimodale behandeling van ADHD. Het begeleiden van deze groepen vraagt de nodige flexibiliteit en deskundigheid.

Spreker: Marijke Vermeulen is als orthopedagoog verbonden aan centrum ZitStil. Ze is tevens geaccrediteerd  hulpverlener Triple P. In verschillende regio’s verzorgt ze informatieavonden voor het ruime publiek en  workshops opvoedingsondersteuning voor ouders. Daarnaast geeft ze o.a. trainingen voor ouders van kleuters en jonge kinderen met ADHD en opleidingen voor hulpverleners.
Mariet Waeben verzorgt  als psycholoog trainingen voor ouders van jonge kinderen met ADHD. Daarnaast geeft zij opleidingen aan diverse doelgroepen: leerkrachten, begeleiders buitenschoolse kinderopvang, hulpverleners, …
Dienst/samenwerkingsverband: Het pakket ‘Zet me even op pauze’ is een coproductie van Sig en het centrum ZitStil en is een bundeling van de kennis en ervaring van de bestaande oudertraining van de dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ Sint-Lucas en het CCGZ Noord West-Vlaanderen en het centrum ZitStil.