Korte inhoud workshop

Categorie: Behandeling kinderen, adolescenten, volwassenen – lezing
ADHD is bij uitstek een probleem waarbij zelfkennis kan leiden tot een beter functioneren en tot een beter verlopende behandeling. Hoewel dit principe voor volwassenen al meer aanvaard is, pleiten we ervoor om op alle leeftijden stil te staan bij de vraag: hoe een cliënt en de omgeving te betrekken bij zijn/haar behandeling. Psycho-educatie wordt dan ook van alle kanten bekeken.

Spreker: Gil Borms is als klinisch psychologe en gezinstherapeute verbonden aan centrum ZitStil. De voorbije jaren heeft zij mee de werking voor volwassenen in het centrum uitgebouwd. Zij ontwikkelde mee verschillende trainingen voor (jong-)volwassenen en hun omgeving. Op dit moment werkt ze als kwaliteitsverantwoordelijke op centrum ZitStil en geeft nog steeds enkele trainingen voor volwassenen en hun omgeving en verzorgt ze opleidingen voor hulpverleners. Daarnaast werkt ze ook als psychotherapeute in het UPC-K.U.Leuven campus Kortenberg, in de ADHD polikliniek.
Dienst/samenwerkingsverband: centrum ZitStil