Korte inhoud workshop

Categorie: Diagnostiek kinderen, adolescenten – lezing
Gezien de aanwezigheid van aandachtsproblemen een cruciale voorwaarde is voor de diagnose van ADHD lijkt aandachtsonderzoek een essentiële schakel te vormen in het diagnostisch traject. Op basis van de resultaten van eigen en literatuuronderzoek wordt dit echter in vraag gesteld. In deze bijdrage wordt dit uitgebreid toegelicht en gekaderd binnen de gangbare neuropsychologische theorieën.

Spreker: Jurgen Lemiere, psycholoog werkzaam op o.a. de raadpleging ADHD van het UZ Leuven
Dienst/samenwerkingsverband: UPC K.U.LEUVEN, kinder-en jeugdpsychiatrie, raadpleging ADHD