Korte inhoud workshop

Categorie: Behandeling kinderen – workshop
Zorgtrajectbegeleiding is een concept van ouderondersteuning waarbij ouders de hulp van een speciaal opgeleide hulpverlener kunnen inroepen na confrontatie met de diagnose ADHD bij hun kind. Ouders worden vanuit een model van empowerment gesteund in de installatie, opvolging en coördinatie van de multimodale zorg voor hun kind. Als tool in de zorgondersteuning kunnen ouders het zorgboek gebruiken.

Spreker: Griet Vercaeren is als klinisch psychologe en criminologe verbonden aan centrum ZitStil. Zij is actief in het kinder- en jongerenteam en geeft o.a. trainingen voor ouders van pubers, opleidingen voor leerkrachten en hulpverleners. Daarnaast is zij verantwoordelijke voor diverse beleidsmatige onderzoeksprojecten.
Machteld Van Ostaede is als vormingswerker verbonden aan centrum ZitStil. In verschillende regio’s  geeft zij infoavonden en workshops opvoedingsondersteuning voor ouders van kinderen met ADHD en andere betrokkenen. Daarnaast werkt ze actief mee aan het magazine en verzorgt ze de samenwerkingsverbanden met zusterorganisaties in België en Europa.
Dienst/samenwerkingsverband: Project ontstaan vanuit een samenwerking met het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antwerpen, Gouverneur Kinsbergencentrum en gerealiseerd met de steun van de Koning Boudewijnstichting.