Korte inhoud workshop

Categorie: Netwerk ADHD – lezing
Dit onderzoek wil een aanzet zijn tot de beschrijving van een samenwerkingsmodel rond de zorg voor leerlingen met ADHD in de basisschool. In dit kader wordt een concreet vooronderzoek gedaan in de regio Genk. Eerst wordt de prevalentie van ADHD in de Genkse lagere scholen bepaald. Daarna worden via een bevraging de zorgpartners, de stappen in zorg met de daarbij horende samenwerkingsverbanden vanuit de CLB’s, de scholen, de artsen, hulpverleners én de ouders in kaart gebracht. Ook de hiaten in de afstemming en samenwerking rond zorg worden in kaart gebracht.

Spreker:
Griet Vercaeren is als klinisch psychologe en criminologe verbonden aan centrum ZitStil. Zij is actief in het kinder- en jongerenteam en geeft o.a. trainingen voor ouders van pubers, opleidingen voor leerkrachten en hulpverleners. Daarnaast is zij verantwoordelijke voor diverse beleidsmatige onderzoeksprojecten.
Dienst/samenwerkingsverband: Dit onderzoek wordt gesteund door het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en gebeurt in opdracht van Vlaams minister Jo Vandeurzen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door centrum ZitStil vanuit een samenwerking met het project ‘Medicatie en educatie bij ADHD’ in Genk, het CLB Genk Maasland, het VCLB Genk, het VCLB Hasselt, de Cel Integrale Jeugdhulp van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, PRODIA en het departement onderwijs, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en de Afdeling beleidsontwikkeling van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.