Korte inhoud workshop

Categorie: Diagnostiek adolescenten/volwassenen – lezing
Het diagnostisch aanbod voor ADHD in de (jong)volwassenheid is relatief beperkt en weinig geüniformiseerd. Met de ontwikkeling van een diagnostisch volgtraject wordt de basis gelegd voor een betrouwbare diagnostiek en een gerationaliseerde adviesverlening voor het klinisch werkveld in het algemeen en de studie- en begeleidingsdiensten in het secundair en hoger onderwijs in het bijzonder.

Spreker: Dieter Baeyens, klinisch psycholoog, coördineert de expertisecel ontwikkelingsstoornissen binnen CODE Lessius. Aan het departement Toegepaste Psychologie van Lessius doceert hij het opleidingsonderdeel “Behavioural Problems”. Dieter Baeyens is tevens als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan de Afdeling Kinderpsychiatrie van de Katholieke Universiteit Leuven/UZ Leuven.
Dienst/samenwerkingsverband: Lotte Van Dyck (psychologe, CODE Lessius) & Marina Danckaerts (kinder- en jeugdpsychiater, K.U.Leuven, Afdeling Kinderpsychiatrie, UZ Leuven)