Korte inhoud workshop

Categorie: Initiatief werknemers – lezing
Werknemers met ADHD ondervinden vaak problemen op de werkvloer ten gevolge van hun stoornis. Aan de hand van de casus laten we zien hoe assessment, een handelingsgerichte aanpak en aangepaste  opvolging resulteren in een efficiënter functioneren op de werkvloer.

Spreker: Katrien Boone is klinisch psycholoog en gedragstherapeute. Als medewerker van centrum ZitStil geeft zij diverse trainingen voor volwassenen. Daarnaast verzorgt ze o.a. informatieavonden over ADHD en workshops opvoedingsondersteuning voor ouders.. Nans De Greef is als klinisch psycholoog verbonden  aan centrum ZitStil en geeft trainingen en workshops aan volwassenen met ADHD.
Dienst/samenwerkingsverband: centrum ZitStil