Korte inhoud workshop

Categorie: Initiatieven school – lezing
Studenten met ADHD hebben een vergroot risico op schools disfunctioneren en falen. We brengen de onderwijs- en examenfaciliteiten in kaart die voor studenten met ADHD in het secundair en hoger onderwijs gehanteerd worden. Deze faciliteiten worden getoetst op hun effectiviteit, zoals die ervaren wordt door studenten met ADHD en studentenbegeleiders.

Spreker: Lotte Van Dyck, klinisch psychologe, draagt binnen de expertisecel ontwikkelingsstoornissen op CODE Lessius bij tot de dienstverlening en het wetenschappelijk onderzoek. Aan het departement Toegepaste Psychologie van Lessius doceert zij het opleidingsonderdeel “Gesprekstechnieken”.
Dienst/samenwerkingsverband: Dieter Baeyens (dr. in de psychologie, CODE Lessius) & Marina Danckaerts (kinder- en jeugdpsychiater, K.U.Leuven, Afdeling Kinderpsychiatrie, UZ Leuven)