Korte inhoud workshop

Categorie: Behandeling Adolescenten – workshop
Functional Family Therapy (FFT) is een systeemgerichte therapie met als specifieke doelgroep jongeren met gedragsproblemen. Recent werd deze therapie opgestart in Vlaanderen (Wingerdbloei, OPZ Geel en UCKJA). Binnen het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UCKJA) wordt deze therapie geïmplementeerd als nazorg voor residentiële behandeling en trachten we eveneens opnamevermijdend te werken door FFT ook ambulant op te starten.

Spreker: Dr. Dirk van West is afdelingshoofd van de Zorgeenheid Gedragsstoornissen in het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen. Daarnaast is hij Wetenschappelijk Medewerker van het Colloborative Antwerp Psychiatric Reserach Institute (CAPRI), Universiteit Antwerpen
Dienst/samenwerkingsverband: Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Antwerpen (UCKJA), Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis (OPZ) Geel, Wingerdbloei Antwerpen