Centrum ZitStil kan voor zijn werking beroep doen op projectondersteuning & giften. Gelden kunnen echter slechtss worden aanvaard met inachtneming van de basisprincipes die hieronder worden uiteengezet.

 • Onafhankelijkheid
  Centrum ZitStil wil werken in alle onafhankelijkheid. Dit is inherent aan de filosofie van centrum ZitStil, die de vrijheid van werking vooropstelt. Dit betekent dat er van de sponsor generlei druk wordt toegelaten op de wijze van werking of op de manier waarop data moeten worden geïnterpreteerd.
 • Eigendom en gebruik van werkresultaten
  Alle werkresultaten zijn en blijven eigendom van centrum ZitStil. Alle middelen moeten worden ingezet opdat deze resultaten niet zouden kunnen misbruikt worden.
 • Niet-éénzijdige projectondersteuning & giften
  Centrum ZitStil geeft in de eerste plaats de voorkeur aan projectondersteuning & giften door verschillende organisaties/instellingen. Op die manier ontstaat er geen ideologische noch financiële afhankelijkheidssituatie van centrum ZitStil ten aanzien van de donateurs.
 • ‘Corporate support’
  Het moet mogelijk zijn om niet-projectgebonden projectondersteuning & giften te verwerven. Dit heeft voor de donateur als voordeel dat, indien hij zich niet rechtstreeks wil verbinden met een bepaald project rond ADHD, hij toch als donateur kan optreden. Voor centrum ZitStil heeft dit het voordeel dat er een flexibelere situatie ontstaat om bepaalde projecten waarvoor op zich slechts beperkte financiering bestaat, toch te kunnen uitvoeren.