Op het einde van het schooljaar, met de vakantie in het vooruitzicht, breken vele ouders zich al het hoofd over het nakende, nieuwe schooljaar. Een van die hoofdbrekers kan de keuze voor een nieuwe, andere school zijn. Dat kan zijn omdat de basisschool is afgesloten en de overstap naar de secundaire school wordt gemaakt of omdat jongeren kiezen voor een richting die in de huidige school niet meer wordt aangeboden of omdat er onvrede is van ouders of school met de gang van zaken en een verandering wenselijk is. Hoe dan ook moeten ouders in die situatie op zoek naar een andere school.

Hoe maak je als ouders de beste keuze?
Op opendeurdagen zetten alle scholen hun beste beentje voor en lijken ze allemaal leuk, kindvriendelijk, begripvol … Een goede school kiezen voor uw kind met ADHD is geen eenvoudige opdracht. Of het goed gaat aflopen, hangt immers af van verschillende factoren die niet allemaal te
voorspellen zijn. In de loop van zijn of haar schoolcarrière verandert uw kind ook en zullen er betere en moeilijkere momenten zijn.

Hoe maakt u dan een verstandige keuze?
Belangrijk is dat u uzelf een aantal vragen stelt. Verken het aanbod: welke scholen zijn bereikbaar en welke richtingen bieden zij aan? Kies voor de talenten van uw kind. Een creatief kind voelt zich misschien wel lekker in een methodeschool zoals Steiner of Freinet of in een  unstrichting (de Kunsthumaniora). Heeft uw zoon of dochter echter veel behoefte aan voorspelbaarheid, dan valt de keuze voor één van deze richtingen echter goed te overwegen.

Wat zijn uw verwachtingen als ouder van een school?
Vindt u naschoolse opvang, bereikbaarheid, een goede infrastructuur belangrijk?
Weinig scholen zullen nog beweren dat ze ADHD niet kennen en er geen ervaring mee hebben. U kan in een eerste verkennend gesprek met de directie, CLB medewerker, zorg of graadcoördinator meer gerichte vragen stellen als:
– Staat u compenserende maatregelen toe voor ADHD? Welke zijn dat dan?
– Heeft u een handelingsplan ADHD voor een terugkerend patroon van problemen?
– Wat is de visie van de school op discipline en op welke wijze wil de school deze handhaven?
– Hoe kunnen ouders contact opnemen, via wie kunnen ze bij problemen met de school communiceren?

Iedere school heeft een …

Wil u graag het volledige artikel lezen, aboneer u dan op ZitStil magazine!