Dit artikel is het laatste in een reeks over jongvolwassenen. In onze vorige nummers kon u lezen over studeren met ADHD en over ’Lost in Transition’ of de bijzondere levensfase die de jongvolwassenheid toch wel is. Vandaag willen we u iets meer vertellen over de mogelijkheden voor jongvolwassenen die niet zo’n goede schoolcarrière gehad hebben of ergens op hun pad naar volwassenheid de weg zijn kwijtgeraakt.

Ouders van jongeren met ADHD leveren grote inspanningen zodat hun kroost toch maar een degelijke opleiding, diploma bekomt. Maar ADHD en leren en studeren gaat meestal niet zo vlotjes en ondanks de inspanningen van ouders loopt het soms niet zo goed af. Na enkele pogingen in het hoger onderwijs beslissen de studenten om geen eindexamens af te leggen en er de brui aan te geven. Of zelfs nog eerder, op hun achttiende verjaardag, haken jongeren af en verlaten ze de school zonder een diploma secundair onderwijs. We zegden het al meer in ons magazine: we weten van onze jongeren met ADHD dat ze vaker dan anderen alternatieve (school)carrièrelijnen volgen.

Levenslang leren

Het zelfgekozen einde van de klassieke schoolcarrière hoeft nog niet het einde te zijn van de reis naar ontwikkeling en het verwerven van competenties die toekomst bieden op de arbeidsmarkt. Natuurlijk is het veel comfortabeler om te studeren en een diploma te behalen in dagonderwijs, gesteund door de goede zorgen en omringd en ondersteund door moeder en vader.
Weerbarstige jongeren met ADHD hebben daar vaak geen boodschap aan. Ze zijn teleurgesteld, schoolmoe, ze willen hun hoofd niet meer volproppen met ‘nutteloze’ informatie. Ze zijn niet meer welkom op school of ze zijn ‘Lost in Transition’, onzeker zoekende naar hun weg in het leven.
Ze willen ‘eindelijk’ zelf geld verdienen. De overstap van studerende, schoollopende jongere naar werkende jongvolwassene is, zeker als de schoolcarrière niet bevredigend is afgesloten, een zeer angstige fase voor ouders. Toch liggen nog vele wegen open.
Je kan een diploma secundair onderwijs halen met tweedekansonderwijs, zowel voor TSO, BSO als ASO. Je kan opleidingen volgen bij de Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) of bij Syntra. Je kan werk en een opleiding combineren.
Nog werkzoekend? Ook dan kan je een opleiding volgen. Al werknemer? Er is zeker een opleiding geschikt voor jou. Van hout en bouw, metaal tot bediende in de boekhouding: er is een ruim aanbod. De instapvoorwaarden zijn afhankelijk van de opleiding: soms worden geen expliciete vereisten gesteld, voor andere dien je een bepaald diploma te bezitten. De kostprijs varieert: sommige opleidingen zijn gratis voor werkzoekenden en voor werknemers in bepaalde sectoren.

Wil u graag het volledige artikel lezen, abonneer u dan op ZitStil magazine!