Titel boek: Voor en door brussen met een bijzondere broer of zus
Auteur: Anjet Van Dijken
Uitgavejaar: 2013
Uitgeverij: Lannoo Campus
ISBN: 978 94 014 08844

 

Anjet Van Dijken is zelf een zus van een bijzondere broer. In haar boek komen broers en zussen zelf aan het woord over bepaalde thema’s. Reacties zijn verzameld via mail in twee leeftijdscategorieën: ‘de skypers’, voor brussen van 4 tot en met 12 jaar en de ‘ontbijtclub’, voor brussen van 13 tot en met 26 jaar.

Naast reacties van deze twee leeftijdsgroepen op bepaalde vragen en thema’s, staan er ook evensverhalen in van broers en zussen. Die vertellen niet alleen over hoe zij het opgroeien met een gehandicapte zus of broer hebben ervaren, maar ook hoe dit hun leven heeft beïnvloed.

De meeste kinderen met een handicap in dit boek hebben ernstige en vaak meervoudige beperkingen. Broers en zussen van kinderen met enkelvoudige ontwikkelingsstoornissen komen niet aan het woord. Lees dit boek zeker als het u boeit om te lezen over dit specifieke onderwerp. Het boek is vlot geschreven en vlot leesbaar. De stukjes zijn kort, het taalgebruik vrij eenvoudig.

Lees dit boek niet als u alleen maar geïnteresseerd bent in hoe broers en zussen van een kind met ADHD zich voelen, want dan wordt u teleurgesteld. Ook als u op zoek bent naar wetenschappelijke informatie over gezinsdynamieken in families waar een kind met handicap of een psychiatrische stoornis leeft, blijft u op uw honger zitten.

Persoonlijk vind ik dat het boek laat zich vlot laat lezen maar het droeg niet veel bij aan mijn kennis, noch over brussen, noch over handicap. Het is wel interessant om te lezen wat die broers en zussen op verschillende leeftijden te vertellen hebben. Niet alleen over hun gehandicapte broer of zus, maar ook over hun ouders. In die beleving komt vooral het verschil in generaties aan de oppervlakte.

Het is een boek uit Nederland en veel situaties zijn dan ook typisch voor Nederland. Het boek en de schrijfstijl voelen voor mij zeer ‘Nederlands’ aan. Leuk zijn de tips voor brussen, vooral naar de jonge kinderen toe.