Titel boek: Dit is ADHD
Auteur: Jan Buitelaar & Arga Paternotte
Uitgavejaar: 2013
Uitgeverij: LannooCampus
ISBN: 9789401404280

ADHD krijgt tegenwoordig veel aandacht in de media. Er wordt veel over gezegd  en geschreven. Iedereen heeft er vlot zijn mening over klaar. Maar…kloppen al die uitspraken wel? Is ADHD bijvoorbeeld wel een modeziekte? Is ADHD wel een bedenksel van de farmaceutische industrie om hun verkoop van pillen te laten stijgen? Is ADHD een excuus voor ouders die onvoldoende tijd hebben voor de opvoeding van hun kind?

De auteurs Buitelaar en Paternotte zijn beiden erg bekwaam als het op ADHD aankomt. Zij vonden het dan ook dringend tijd om deze (en vele andere) misverstanden uit de wereld te helpen aangezien ze vaak getuigen van weinig begrip voor en kennis over ADHD. In dit boek wordt degelijke en wetenschappelijke informatie gegeven over wat ADHD dan WEL is, zoals de titel aangeeft: “DIT is ADHD”. Beide auteurs beschrijven voor u de laatste recente inzichten, aangevuld met praktijkverhalen waardoor dit boek aangenaam leest en ook voor velen onder jullie herkenbaar zal zijn.

Het boek is onderverdeeld in 7 delen. In deel I van het boek krijgt de lezer een duidelijk beeld van wat met zekerheid geweten is over ADHD. De auteurs gaan eerst in op de basiskenmerken, comform de huidige classificatie van ADHD volgens de DSM-5. Ze beschrijven daarbij hoe de symptomen veranderen met de leeftijd en met welke bijkomende problemen ADHD gepaard kan gaan. In dit hoofstuk verneemt  de lezer ook wat mogelijke oorzaken en gevolgen zijn  van ADHD.

 In deel II gaan Buitelaar en Paternotte in op de eerste signalen van ADHD. Ze hebben daarbij aandacht voor het onderscheid tussen gewoon “druk zijn” en “ADHD”. Vervolgens gaan ze dieper in op de diagnostiek. Ze geven aan waarop je moet letten als ouder, hoe je jezelf het beste voorbereidt en wat je kan verwachten van een diagnostisch proces. Dit zal je ongetwijfeld helpen om de kans op een kwaliteitsvolle diagnose te vergroten.

In deel III staan de auteurs stil bij wat het betekent om iemand met ADHD in je gezin te hebben en hoe je daarmee het best kunt omgaan. Ouders krijgen praktische tips rond aanpak zoals o.a. positief benaderen, belonen, straffen, time out, hoe je een gezinsoverleg organiseert en het belang van regels en structuur. Een aantal van deze zaken worden naar mijn mening voldoende concreet uitgediept terwijl andere zaken soms meer concrete uitleg of voorbeelden missen.

 In het daaropvolgende deel leggen de auteurs uit wat het belang is van gedragstherapie in de behandeling van ADHD. Daarbij lichten ze een aantal bestaande trainingen toe. De algemene uitleg is zeker boeiend. De verwijzingen naar websites en bestaande trainingen beperken zich tot het Nederlands grondgebied.

In het volgende deel wordt de medicatie bij ADHD aan de orde gesteld. De auteurs leggen uit wat medicatie kan doen. Ze geven een zeer volledige toelichting die u ongetwijfeld zal helpen bij de afweging van de voor en nadelen van medicatie en het gebruik ervan. Ook wordt een antwoord geboden op veel gestelde vragen zoals of medicatie verslavend is en of er bij kinderen na langdurig gebruik tolerantie optreedt. Verder worden allerlei alternatieve behandelvormen kritisch bekeken. De resultaten van een recent onderzoek over de effecten van alternatieve en niet medicamenteuze behandelingen worden toegelicht en vertaald naar de praktijk. De lezer krijgt daardoor zicht op de meest betrouwbare behandelingen.

Tot slot gaan ze in op de impact van ADHD in het onderwijs. Hoewel geënt op het Nederlandse onderwijssysteem biedt dit hoofdstuk een boeiende kijk op wat mogelijk is naar aanpak toe binnen een schoolse context.

Samenvattend is “Dit is ADHD” een aanrader voor iedereen met een kind of jongere met ADHD in zijn/haar omgeving en voor iedereen die er beroepsmatig mee te maken krijgt. Het geeft een compleet overzicht van de laatste inzichten rond ADHD. Het boek kan u leiden op de lange weg vanaf de eerste signalen van ADHD tot en met  de diagnose en de aanpak ervan.

Dit boek is te koop in onze webshop