Auteurs: L. van der Veen – Mulders e.a.
Uitgeverij: Van Gorcum
Uitgavejaar: 2007
ISBN: 90-323-3495-2

Sociaal onhandig is een boek met informatie en concrete adviezen over de opvoeding van kinderen met ‘Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified’ (PDDNOS) én kinderen met ADHD. Kinderen met PDDNOS hebben problemen met het ontwikkelen van sociaal begrip en sociaal gedrag. Deze problematiek vertoont sterke gelijkenissen met de sociale problemen die zich voordoen bij kinderen met autisme. Daarnaast hebben zij vaak aandachtsproblemen en vertonen ze hyperactief gedrag, net zoals kinderen met ADHD.

Het eerste deel van het boek beschrijft de normale ontwikkeling van sociaal besef en sociaal gedrag waardoor het verschil in ontwikkeling bij kinderen met PDDNOS duidelijker wordt. In dit deel wordt minder aandacht aan ADHD besteed. Vooral de algemene kenmerken bij kinderen met PDDNOS komen aan bod. Naast het beschrijven van de extra problemen die zich kunnen voordoen, wordt er ook naar de comorbiditeit gekeken. De diagnostiek, de gevolgen voor de opvoeding en het gezin en de veel voorkomende vragen van ouders geven een duidelijk beeld van de impact van PDDNOS.

In het tweede deel geeft de auteur duidelijke tips en concrete adviezen voor het opvoeden van kinderen met PDDNOS én kinderen met ADHD. Aan de hand van schema’s leren we gedrag analyseren. Op basis daarvan kan er een stappenplan voor gedragsverandering worden opgemaakt. Er wordt ook stilgestaan bij vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zoals op een objectieve manier naar gedrag te kijken, reageren op gedrag (hoe adequaat belonen en straffen?), structuur bieden en communicatie. De auteur heeft aandacht voor de meest voorkomende valkuilen en belemmeringen die ouders, opvoeders en leerkrachten ondervinden bij het toepassen van de aangebrachte opvoedingstechnieken.

De titel kan een ouder of opvoeder van een kind met ADHD die op zoek is naar degelijke informatie op een verkeerd been zetten maar het boek is ook voor hen een echte aanrader. De opvoedingsadviezen zijn duidelijk geformuleerd en zeer bruikbaar in de praktijk.