Auteur: Matthew Sanders
Uitgavejaar: 2008
Uitgeverij: Standaard Uitgeverij
ISBN: 978 90 02 22368 6
Nr. boek: D/2008/0034/188

Positief ouderschap, positief opvoeden, iedereen heeft er tegenwoordig de mond van vol. Maar wat betekent dit in de dagdagelijkse praktijk van onze moderne gezinnen? Het boek positief ouderschap gaat hier uitgebreid ̩n Рwat het zo praktisch maakt Рmet concrete voorbeelden op in. Het boek is onderverdeeld in drie delen.
Het eerste deel geeft achtergrondinformatie over de aard en de mogelijke oorzaken van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. De basisprincipes van positief ouderschap en de specifieke methoden om moeilijk gedrag bij kinderen te voorkomen of te sturen, worden toegelicht. Deel twee geeft richtlijnen om courante problemen, zoals driftbuien, slecht eten, liegen …  bij kinderen van 0-12 jaar stapsgewijs aan te pakken. In deel drie wordt beschreven hoe je de opvoedkundige adviezen uit de vorige hoofdstukken in de praktijk kunt brengen.

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor ouders, die op zoek zijn naar praktische informatie en tips om veel voorkomende gedragsgerelateerde en emotionele problemen bij jonge kinderen te voorkomen of te verhelpen. Het is echter ook bruikbaar voor hulpverleners en vormt een handige aanvulling op de individuele begeleiding van of groepssessies met ouders van kinderen met dergelijke problemen.

Wij vinden het boek een absolute aanrader! In het boek schetst de auteur duidelijk wat hij met het Triple P-opvoedingssysteem (positive parenting program) bedoelt. Het biedt tal van concrete en praktische adviezen zodat ouders zelf aan de slag kunnen gaan met de door hen gekozen strategieën. Ook voor gezinnen met ADHD, of sterker, zeker voor gezinnen met ADHD is dit een waardevol werk. Opvoeden van kinderen met ADHD is niet gemakkelijk en kan vaak frustrerend, veeleisend en uitputtend zijn. Het bewust toepassen van de principes van Triple P kan helpen om opvoeden terug plezieriger te maken en voldoening te krijgen.