Auteur: dr. J.J. Sandra Kooij
Uitgavejaar: 2008
Uitgeverij: Vereniging Impuls (Nederland)
ISBN: 978-90-9023331-4

Het boek Over Medicatie voor volwassenen met ADHD biedt een duidelijk overzicht van de werking van de verschillende medicijnen die ingezet kunnen worden voor de behandeling van ADHD. Het is geschreven voor volwassenen met ADHD die medicatie (willen gaan) gebruiken. Ook voor partners, vrienden, familieleden, behandelaars en andere belangstellenden kan het boek nuttig zijn. De auteur geeft haar mening op de vraag of medicatie voor ADHD een noodzakelijk onderdeel is van de aanpak van ADHD. Het effect van stimulantia op de werking van de hersenen wordt toegelicht en men staat stil bij de lange termijn effecten ervan. Het boek bespreekt eveneens het effect van het combineren van stimulantia met alcohol en/of drugs, het gebruik van stimulantia in het buitenland en op de weg (Nederlandse wetgeving), en de kans op verslaving. Afsluitend behandelt het boek het verband tussen Melatonine en het probleem van de verlate slaapfase, waar veel mensen met ADHD mee te kampen hebben.

Het boek biedt een bondig, duidelijk overzicht van de medicamenteuze mogelijkheden voor de behandeling van ADHD op gebied van effect, bijwerkingen, doseringen, en van de plaats die medicijnen onderling innemen. De Belgische lezer dient echter in zijn achterhoofd te houden dat een aantal aspecten enkel geldig zijn in Nederland – zoals rijwetgeving, ziekteverzekering. Ook de naamgeving en beschikbaarheid van verschillende medicaties is anders dan in België.

De bijhorende dvd behandelt dezelfde thema’s op een beknoptere wijze en biedt een goed alternatief voor mensen die liever via audiovisuele weg informatie opnemen.