Auteurs: Judith Kolberg en Katleen Nadeau
Uitgeverij: Nieuwezijds
Uitgavejaar: 2007
ISBN: 978-90-5712244-6

Het probleem van ongeorganiseerdheid maakt dat het leven van veel volwassenen met ADHD een echte struggle for life is. Dit boek doet een poging om deze volwassenen te begeleiden in dit dagdagelijks gevecht. Ons inziens is die poging vrij geslaagd.
Judith Kolberg, een professional organizer en Kathleen Nadeau, psycholoog en bekend ADHD-deskundige hebben hiermee een belangrijke aanzet gegeven. Zij focussen op de specifieke problemen van volwassenen met ADHD en hanteren heel gericht en methodisch een aantal strategieën die deze personen moeten in staat stellen een functioneel leven te leiden.

De auteurs richten zich met veel kennis van zaken tot hun doelgroep en wijzen op het belang van ADHD-vriendelijke organisatiestrategieën. Dit impliceert volgens hen: gebruik maken van je ADHD én patronen herkennen die ongeorganiseerdheid kunnen veroorzaken. Om deze strategieën kans op slagen te geven is er structuur nodig en steun. De auteurs onderscheiden hierbij drie niveaus: niveau één heeft betrekking op de structuur en steun die je jezelf kunt geven. Niveau twee biedt voorstellen voor extra structuur en steun die gezinsleden en vrienden je kunnen bieden. Bij niveau drie schakelt men deskundige hulp in, bijvoorbeeld van een professional organizer of een ADHD-coach, eventueel in samenwerking met een psychotherapeut
Deze drie pijlers (strategieën, steun en structuur) vormen een piramide en worden concreet uitgewerkt in de volgende hoofdstukken.

In deel twee van het boek leer je omgaan met uitgesproken ADHD-problematieken: het leren onder controle krijgen en vereenvoudigen van je leven, aanpakken van beslissingsdilemma’s,  leren omgaan met je prikkelhonger en hyperconcentratie, prioriteiten kunnen stellen en zich voldoende wapenen met betrekking tot vergeten. Elk onderdeel begint met een concreet voorbeeld en eindigt met een bondige en duidelijke samenvatting.
De drie volgende delen van het boek gaan in op dingen organiseren, tijd leren indelen en papieren ordenen.

De auteurs eindigen met een aantal overwegingen voor diegenen die er ‘werk van willen maken’. Zij vergelijken bijvoorbeeld organiseren met jongleren: ‘bij het jongleren is je doel om eerst één bal in de lucht te houden (…begin met de gang….), daarna twee (….het uitruimen van de huiskamer…..), dan drie, enzovoorts. Een jongleur voegt pas een nieuwe bal toe als hij alle eerdere ballen in de lucht kan houden.’ Terecht stellen ze dat organiseren een continu proces is, geen activiteit voor een beperkte tijd.

De implementatie van een aantal voorstellen lijken binnen onze Belgische context niet altijd evident te zijn: professional organizers en ADHD-coachen zijn in onze contreien nog vrij nieuwe beroepen die – wil men die al inschakelen – zowel maatschappelijk als wettelijk nog weinig of geen erkenning genieten. De opdeling van de verschillende niveaus qua structuur en steun doet wat kunstmatig aan maar doet geenszins afbreuk aan het waardevolle concept van het structureel  zoeken naar oplossingen.

Tot slot, het moet gezegd, de auteurs zijn consequent in hun opzet: ook het boek zelf is ADHD-vriendelijk. De schrijvers hanteren duidelijke taal en hun stellingen worden helder en systematisch uiteengezet en duidelijk geïllustreerd met herkenbare voorbeelden. Een aanrader dus. Niet alleen voor  de volwassene met ADHD maar ook voor éénieder die gebaat is bij wat  hulp om ‘orde op zaken te stellen’.

Dit boek is te koop in onze webshop