Titel boek: Mindfulness bij volwassenen met ADHD
Auteur: Lidia Zylowska
Uitgavejaar: 2012
Uitgeverij: Hogrefe
ISBN: 9789079729678

Over mindfulness zijn er de laatste jaren heel wat publicaties verschenen. Dit boek gaat over mindfulness en ADHD. De auteur is Lidia Zylowska, een Amerikaanse psychiater die gespecialiseerd is in ADHD bij volwassenen en therapie op basis van mindfulness.

Volgens de auteur kan je door de beoefening van mindfulness je aandachtvaardigheden versterken, je zelfbewustzijn  ontwikkelen en je emotionele welzijn verbeteren. Zij baseert zich vooral op veel klinische ervaring en (niet zoveel) onderzoek.

Het boek is geschreven voor mensen die ADHD of ADD hebben of denken te hebben. Het  bevat drie delen. In een eerste deel legt de auteur uit wat mindfulness is en op welke manier volwassenen met ADHD er baat kunnen bij hebben.

In een tweede uitgebreid deel wordt een  achtstappenprogramma beschreven waarmee je zelf aan de slag kunt. Dit is een uitgetest programma waarvan  volgens de auteur voldoende aangetoond is dat dit voor velen een meerwaarde kan betekenen. De acht stappen worden duidelijk beschreven en gedocumenteerd met voorbeelden.

Een derde deel gaat over hoe je de aangeleerde vaardigheden kan inpassen in je dagelijkse leven. Samen met het boek kan de geïnteresseerde ook gratis audio-oefeningen downloaden.

Voor volwassenen met ADHD die geïnteresseerd zijn in mindfulness is dit boek een aanrader.  Lay-out en presentatie zorgen ervoor dat het boek vrij vlot leest. De auteur hanteert een positieve motiverende stijl.

De vraag is of deze formule voldoende werkt bij de doelgroep: een boek/handleiding doornemen en alleen aan de slag gaan met een programma is voor veel volwassenen met ADHD geen evidentie.

Maar:  ook als je niet van plan bent het hele programma toe te passen kan je er inspiratie uithalen om een aantal basisprincipes uit te proberen in het dagelijks leven.

Ook voor hulpverleners die geïnteresseerd zijn in wat mindfulness te bieden heeft aan een volwassenene met ADHD is dit boek een aanrader en biedt het inspiratie.