Auteur: Stock Kranowitz Carol
Uitgeverij: Nieuwezijds
Uitgavejaar: 2006
ISBN: 978-90-5712246-0

‘Met plezier uit de pas’ bevat spelletjes, die op een eenvoudige en leuke manier kinderen met een sensorische integratiestoornis of/en coördinatieproblemen kunnen helpen. De activiteiten zijn gericht naar alle kinderen met deze moeilijkheden, o.a. kinderen met AD(H)D, maar speciaal geschikt voor kinderen met een autismespectrumstoornis.

Elk hoofdstuk in het boek richt zich op een bepaald sensorisch systeem, zoals evenwicht en beweging, tastzin, proprioceptief zintuig … of op een bijproduct van sensorische informatieverwerking zoals fijne motoriek en oraal-motorische vaardigheden. Elke activiteit bevat uitgebreide informatie met betrekking tot de bedoelde ontwikkelingsleeftijd, wat je nodig hebt, welke voorbereiding noodzakelijk is, wat het kind kan doen, wat jij als begeleider kan doen, waar de activiteit tot bijdraagt en ervaringen van een moeder hiermee.

De auteur tracht door het uitwerken van verschillende spelletjes de sensorische verwerkingsvaardigheden  te stimuleren. Voor het trainen van bepaalde sensorische problemen, bijvoorbeeld fijne motoriek, reikt dit boek heel wat mogelijkheden aan. Het zijn spelletjes die gemakkelijk uitvoerbaar zijn en niet veel  voorbereiding vragen. Ze kunnen verwerkt worden in tal van trainingsprogramma’s en ook in de kleuter- en lagere school toegepast worden.

Het boek Met plezier uit de pas vormt samen met het boek Uit de pas een compleet trainingsprogramma voor kinderen met een sensorische integratiestoornis.

Doelgroep: ouders, kleuter- en lagere school leerkrachten en therapeuten.