Auteur: Martin L. Kutscher
Uitgavejaar: 2005
Uitgeverij: Nieuwezijds
ISBN: 90 5712225 1
Nr. boek: KUTS 2005

‘Syndroommix’ is een synoniem voor ‘comorbiditeit’ wat wijst op het samen voorkomen van één of meerdere stoornissen. In de algemene beschrijving toont de auteur aan dat er een grote variatie is in de combinatie van stoornissen en de ernst ervan. Hij vestigt ook de aandacht op het feit dat comorbide stoornissen elkaar  versterken. De nadruk wordt gelegd op het belang van  samenwerking en respect van iedereen die een kind met een syndroommix onder zijn/haar hoede heeft. Hij zet de rol van ouders en leerkrachten bij het signaleren van problemen, in de verf.
De syndroommix uitklaren is niet eenvoudig omdat één kind meerdere problemen kan hebben die op elkaar lijken en onderling een negatief effect hebben. De auteur verduidelijkt de algemene grondslagen van een behandeling, los van welke stoornis er wordt gediagnosticeerd. Deze basisrichtlijnen zijn bruikbaar bij de meeste kinderen met één of meerdere in het boek behandelde stoornissen.
Op een vlotte en leesbare manier krijgen we een beschrijving van ADHD – leerstoornissen – autismespectrumstoornissen – angststoornissen – obsessief-compulsieve stoornis – sensorische integratiestoornis – syndroom van Gilles de la Tourette – depressie – bipolaire stoornis – oppositioneel-opstandige stoornis – centraal-auditieve verwerkingsstoornis – meervoudige complexe ontwikkelingsstoornis. Ook de medicamenteuze behandeling van elke stoornis komt aan bod.

Wat beogen de auteurs
Er bestaan degelijke boeken over elke bovenvernoemde stoornis. Het bundelen van stoornissen die veelvuldig samen voorkomen maakt dat:
– comorbiditeit eerder een regel is dan een uitzondering
Рwie met de problematiek te maken heeft maar ̩̩n boek hoeft ter hand te nemen
– er een bundeling is van de enorme hoeveelheid aan suggesties
– bij het lezen van dit boek de comorbiditeit bij het te behandelen kind sneller duidelijk wordt

Mening centrum ZitStil
Een aanrader. Men heeft respect voor elke betrokken partij en geeft tegelijkertijd op een subtiele manier aan waar de verantwoordelijkheid ligt van iedereen die contact heeft met deze kinderen.

Doelgroep:
ouders en familieleden – docenten – onderwijsspecialisten – sociaal werkers en hulpverleners – logopedisten – ergotherapeuten – fysiotherapeuten – iedereen die met kinderen in de syndroommix in contact komt.