Er wordt veel gesproken en geschreven over ADHD. Op de markt verschijnen steeds meer publicaties en boeken omtrent dit onderwerp en iedereen lijkt ook wel minstens iemand te kennen die ADHD heeft.  Deze overvloed aan informatie heeft als voordeel dat het thema bespreekbaar en bekend geraakt bij het grote publiek. Nadeel is dat ook partiële, niet wetenschappelijk gestaafde of zelfs misleidende informatie de wereld wordt ingestuurd. Het wordt moeilijker om dan door de bomen, het bos nog te zien.

Voor sommigen is ADHD een modeverschijnsel, voor anderen is het een kinderkwaal, het gevolg van een slechte opvoeding of een verkeerde voeding… Niet alleen de aandoening zelf is omstreden, ook over de behandeling ervan bestaan nogal wat verschillende én tegenstrijdige opinies. Zo wordt ADHD door sommigen beschouwd als een aandoening die met de juiste medicatie volledig op te lossen valt. Anderen gaan ervan uit dat  er aan ADHD niet veel gedaan kan worden.

De brochure ADHD als het nooit rustig wordt in je hoofd biedt een wetenschappelijke en frisse kijk op wat ADHD betekent. Doorheen een aantal rubrieken wordt duidelijk gemaakt wat ADHD inhoudt en worden een aantal mythes en misverstanden weerlegd. Niet alleen de aandoening zelf, maar ook diagnose en behandeling komen aan bod.

De geïnteresseerde lezer krijgt een beknopte, wetenschappelijk gestaafde inleiding!

ADHD is geen modeverschijnsel. Het is een reëel probleem dat een groot percentage van onze bevolking treft. Ongeveer 3 tot 5% van de kinderen én ongeveer 1 tot 3% van de volwassenen heeft te kampen met ADHD. Heel veel mensen komen daarom ook zelf of via anderen met ADHD in contact. Het is belangrijk te weten dat het in de kern om een biologisch probleem gaat, dat zich in de hersenen situeert. De symptomen uiten zich op het niveau van concentratie, impulsiviteit én hyperactiviteit. Alhoewel ADHD in de kern een biologisch probleem is blijkt een gecombineerde therapie van medicatie én begeleiding tot een goede verbetering van de symptomen te kunnen leiden.

Een goed begrip van wat ADHD is en handvatten om met ADHD aan de slag te kunnen is zowel voor mensen met ADHD, als hun omgeving van cruciaal belang. Het kan veel onnodig onbegrip en leed voorkomen en de  ontwikkeling van de persoon met ADHD positief bevorderen. De brochure geeft enkele praktische omgangstips aan mensen met ADHD, hun ouders, partners, familieleden én leerkrachten.

Tenslotte houdt de brochure een positieve uitnodiging in om zich kritisch te informeren over dit onderwerp. Er wordt in dat verband ook verwezen naar het aanbod van kennis- en expertisecentrum ZitStil.

De brochure is niet enkel leerrijk, maar valt ook op door haar mooie lay-out en illustraties.

Dit boek is te koop in onze webshop