Titel boek: Tom kan veel beter. Omgaan met schools uitstelgedrag
Auteur: Suzan Otten-Pablos & Sandra Kooij
Uitgavejaar: 2013
Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf
ISBN: 9789000324002

 

Hypersapiens, een praktische gids voor mensen met ADHD is vooral een boek met een zeer toegankelijke en directieve stijl en bedoeld voor een breed publiek.  De titel kan voor wat verwarring zorgen bij  de geïnteresseerde lezer,  maar de inhoud van het boek sluit mooi aan bij de huidige inzichten en discussies rond ADHD. De auteurs, Sandra Kooij en Suzan Otten-Pablos,  baseren zich op heel wat onderzoek, klinische ervaring en getuigenissen.

De eerste vier hoofdstukken van het boek volgen een klassieke indeling: wat is ADHD, waar heeft het mee te maken, hoe wordt het vastgesteld en hoe ziet de behandeling eruit. In elk hoofdstuk wordt iets breder ingegaan op een aantal deelaspecten. In hoofdstuk 1 lezen we meer over  de beperkingen van ADHD in verschillende domeinen van het dagelijks functioneren. Mooi is dat de auteurs voldoende stilstaan bij de beleving van  diagnosestelling en behandeling in deze hoofdstukken.

De drie laatste hoofdstukken behandelen dan weer een aantal thema’s  die aandacht verdienen in zowel onderzoek als in het dagelijks leven van personen met ADHD. In hoofdstuk 5 (ADHD in soorten en maten) vind je ondermeer info over ADHD op oudere leeftijd en ADHD bij meisjes en vrouwen. Hoofdstuk 6  focust op de impact van ADHD op  het functioneren: opleiding en werk, seks en relaties, verslaving, rijgedrag… Het boek eindigt met een laatste hoofdstuk over de impact en rol van de media. Het gevaar van de ongenuanceerde berichtgeving, de beeldvorming rond ADHD en de valkuilen van sociale media worden onder de loep genomen.

De geïnteresseerde lezer vindt in de twee bijlagen meerdere links om zich verder te informeren (helaas geen enkele Vlaamse website), samen met de DSM-5 criteria voor ADHD.

Het praktische, waarvan sprake in de ondertitel, heeft vooral te maken met de duidelijke en toegankelijke uitleg van elk thema. De hoofdstukken worden ook mooi geïllustreerd met voorbeelden, getuigenissen en foto’s. Hier en daar is die duiding wel heel specifiek voor de Nederlandse situatie en dus weinig relevant voor  Vlaamse contreien.

Sommige duidingen zoals de teksten rond zomergeboortes, intensiteit van  zonlicht en de link met ADHD , zijn mijn inziens wat te vergaand binnen de opzet van dit boek. Andere vind ik best een meerwaarde hebben, zoals de uitleg over hoe een wetenschappelijk onderzoek verloopt.

Deze praktische gids, bedoeld voor een breed publiek, is vooral een vlot leesbaar boek over ADHD. Wetenschappelijke gegevens worden in klare taal gegoten. Het boek wil ook komaf maken met de vaak anekdotische beeldvorming in de media. De bevindingen worden geïllustreerd door getuigenissen van ervaringdeskundigen en klinische ervaring van de auteurs zelf, wat echt een meerwaarde is.