Titel: Het Vollehoofdenboek
Auteur: Linde Kraijenhoff
Uitgeverij: Acco
Uitgavejaar: 2012
ISBN: 978-90-334-7940-3     

Een ‘vol hoofd’ is voor velen een herkenbaar begrip. Je wordt sneller moe en boos, je kan niet meer goed uitleggen wat je wil zeggen, helder nadenken lukt niet meer.  De een heeft er vaker last van dan de ander en de oorzaken verschillen van persoon tot persoon.

Speltherapeute Linde Kraijenhoff legt in het Vollehoofdenboek op kindniveau uit welke invloed een vol hoofd kan hebben op je denken, voelen en handelen. Ze laat zien hoe je een vol hoofd krijgt en ze geeft tips om een vol hoofd rustiger te maken.

Het Vollehoofdenboek is een psycho-educatieboek dat gebruikt kan worden om diagnoses zoals ADHD en ASS (autismespectrumstoornis) uit te leggen en bespreekbaar te maken. Het boek vertrekt echter niet vanuit een diagnose, maar vanuit de metafoor ‘een vol hoofd’. De verschillende diagnoses waarbij een vol hoofd kan voorkomen, worden hier en daar wel genoemd. Zo lees je in het boek het verhaal van Wesley die ADHD heeft en van Niels, Ebru en Brian die ADD hebben.

Het boek is geschreven voor kinderen vanaf 8 jaar. Zij kunnen het boek zelf lezen, maar het boek is eerder geschikt om als ouder, leerkracht, therapeut … samen te lezen met het kind zodat er een gesprek en uitwisseling kan plaatsvinden.

Het boek is zo geschreven dat het ook gebruikt kan worden bij begeleidingstrajecten van (jong)volwassenen of anderstaligen die eenvoudige bewoordingen nodig hebben. De talrijke tekeningen, die dienen als visuele ondersteuning van de tekst, spreken niet alleen kinderen, maar ook jongeren en volwassenen aan.

Het Vollehoofdenboek is, naast een informatief boek, ook  een werkboek. De lezers worden aan het werk gezet om na te denken over zichzelf. Bijvoorbeeld: hoe merk ik dat mijn hoofd vol loopt? Hoe zien anderen dat mijn hoofd vol raakt? Wat kan ik zelf doen? Wat kunnen anderen doen om mij te helpen?

Het boek eindigt met tips voor de omgeving. Ook hier is het de bedoeling om samen met het kind te kijken wat er mogelijk is en te bepalen wat voor het kind werkt.

Het Vollehoofdenboek is een zeer bruikbaar boek om kinderen met ADHD en ASS inzicht te geven in hoe zij informatie verwerken, wanneer het voor hen te veel wordt en wat ze nodig hebben om rust te scheppen in hun hoofd. En dat is het doel van het boek: bijdragen tot meer rust in het hoofd!