Wanneer een kind in de klas of thuis als traag, weinig actief en alert, dromerig, eerder stil en teruggetrokken overkomt, gaan mensen niet meteen uit van een stoornis als ADHD. Men zal veeleer de motivatie van het kind in vraag stellen. Nochtans bestaat de mogelijkheid dat er hier sprake is van een minder bekende en minder opvallende vorm van ADHD, namelijk ADD. Ook deze variant vraagt een professionele aanpak vereist.

Deze brochure wil een antwoord bieden op veel voorkomende vragen:

  • Wat is ADD (of Attention Deficit Disorder) precies? Hoe herken je het?
  • Hoeveel gezichten heeft ADHD?
  • Komt ADD veel voor?
  • Is het dé vorm van ADHD bij meisjes?
  • Wat is het verband tussen ADD en ADHD van het gecombineerde type? Zijn er gelijkenissen? Zijn er verschillen?

“Meer verschillen dan gelijkenissen tussen ADD en ADHD van het gecombineerde type”
Tot nu toe werd er meestal vanuit gegaan dat bij ADD dezelfde aandachtsproblemen optreden als bij ADHD (van het gecombineerde type). ADD zou dan ADHD zijn, zonder impulsiviteit en hyperactiviteit. Recente onderzoeken en praktijkervaringen van psychiaters wijzen echter uit dat de aandachtsproblemen behoorlijk van elkaar kunnen verschillen. Dit vraagt dan ook een andere aanpak van de problemen.

“De diagnose ADD wordt vandaag vaker gemist”
Het te snel reageren en niet kunnen afremmen van gedrag en afleiding bij ADHD van het gecombineerde type, staat in schril contrast met de traagheid, passiviteit en de teruggetrokkenheid van ADD-kinderen. Bijgevolg zijn de problemen die verband houden met ADD niet altijd zichtbaar voor de omgeving en als ze al zichtbaar zijn dan is dat vaak op latere leeftijd.

Centrum ZitStil wil via de brochure “ADD bij kinderen en jongeren” u als ouder, leerkracht of hulpverlener op weg zetten, wat tot meer (h)erkenning van ADD kan leiden.

Deze brochure kwam tot stand in nauwe samenwerking met de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Gent, Dr. Hans Hellemans, Rita Bollaert en Hermien De Backer.