Auteur: Benjamin Polis
Uitgavejaar: 2004
Uitgeverij: Nieuwezijds
ISBN: 978-90-5712196-8

Het interessante aan dit boek is dat het geschreven is vanuit het standpunt van iemand met ADHD. Mensen zonder ADHD kunnen hierdoor een beter zicht krijgen op de gevoels- en denkwereld van iemand mét ADHD.
Het boek bestaat uit twee delen.
In het eerste deel beschrijft Benjamin Polis zijn leven totnogtoe, over de hindernissen en obstakels die hij is tegengekomen op verschillende scholen , over de problemen thuis en op sociaal vlak. Hij schetst een beeld van hoe zijn kinderjaren met ADHD zijn verlopen, waar hij vastliep, waar de omgeving mee vastliep. Tussendoor geeft hij ook af en toe tips van hoe het beter zou kunnen, welke aanpak beter zou werken voor kinderen met ADHD. Het leest vlot en snel maar toch ook met een typische ADHD-stijl. De verhalen zijn eerder chaotisch en erg druk en soms ook verwarrend en tegenstrijdig.

In het tweede deel beschrijft hij zijn zelfontwikkelde strategieën die volgens hem de belangrijkste hulpmiddelen zijn voor het ‘overwinnen’ van ADHD. De steeds terugkerende elementen hierbij zijn positieve aandacht, structuur en organisatie, weinig druk. Men moet opletten dat men, door het lezen van zijn levensverhaal, niet teveel verwacht van zijn zelfontwikkelde strategieën. Er zitten een aantal interessante tips tussen maar ze zijn zeker geen wondermiddel waardoor alles ineens vanzelf gaat. Positief is dat de auteur genuanceerde standpunten inneemt.

Noot: In zijn verhaal komt wel heel vaak de nadruk te liggen op zijn agressief en bij tijden extreem gedrag. Hierbij willen we toch wel de kanttekening maken dat zeker niet alle kinderen met ADHD (zo) agressief zijn.