Auteurs: Gil Borms, Steven Stes en Ria Van Den Heuvel
Uitgavejaar: 2009
Uitgeverij: Lannoo
ISBN: 978-90-2098305-0

We zien nog steeds dat volwassenen met ADHD het moeilijk hebben om aangepaste hulp en informatie te vinden. Dit boek werd geschreven met de bedoeling om hen, maar ook hun omgeving en alle betrokkenen te voorzien van up-to-date informatie, die hen helpt hun eigen situatie en diagnose beter te begrijpen, en aan te pakken.

Psycho-educatie wordt veel gebruikt in de hulpverlening en verwijst naar het doorgeven van informatie over de diagnose van de cliënt. De bedoeling is dat de cliënt meer weet over deze diagnose én wat het is, wat de oorzaken kunnen zijn en ook welke behandelingen ter beschikking staan. Het is eveneens de bedoeling dat de cliënt een gevoel van zelfbeschikking ontwikkelt zodat hij mee richting kan geven aan de behandeling. Dit wordt gezien als een belangrijke basis voor de behandeling van o.a. ADHD.
De informatie in dit boek is gebaseerd op de psycho-educatiegroepen die gegeven worden in centrum ZitStil in Antwerpen en in de polikliniek ADHD bij volwassenen van het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven. De volgorde van de hoofdstukken loopt parallel met de volgorde van de sessies van de psycho-educatieve groepsbehandeling en de hoofdstukken bevatten o.a. informatie die de deelnemers tijdens deze sessies krijgen.

Verschillende themaâ’s komen aan bod. Zo staan we stil bij:
Wat is ADHD en hoe wordt de diagnose gesteld? De officiële kenmerken worden telkens geïllustreerd door anekdotes uit het dagelijks leven. Ook kijken we naar hoe het komt dat er vaak nog iets meer aan de hand is naast ADHD.
Wanneer we het hebben over de oorzaken van ADHD, bekijken we de erfelijkheid, het belang van de omgeving en de werking van de  hersenen. Een interessante vraag hierbij is waarom ADHD bij sommige mensen overgaat en bij anderen niet.
In het hoofdstuk ‘behandeling via medicatie’, staan we stil bij mogelijke medicijnen die ter beschikking staan en hoe deze inwerken op onze hersenen. Invloeden van medicatie op andere terreinen, autorijden en middelengebruik komen aan bod. We stellen ook de vraag of medicatie wel altijd nodig is en benadrukken het belang van bijkomende psychologische ondersteuning.
Het volgende hoofdstuk diept dit  thema verder uit en kijkt welke vormen van psychologische ondersteuning mogelijk zijn. We leggen uit wat psycho-educatie is, welke vormen van psychotherapie aansluiten en bij welke thema’s deze kunnen helpen. Ook worden de mogelijkheden van coaching beschreven en de stand van zaken rond mindfulness.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe we kunnen kijken naar concrete problemen bij ADHD vanuit chaos en structuur. Er worden al heel wat suggesties gegeven over het omgaan met ADHD. Wanneer we het hebben over ADHD en relaties, kijken we naar wat er eigenlijk aan de hand is. We beschrijven ook wat ADHD doet met familierelaties en vriendschappen, met een partnerrelatie en met de opvoeding van de kinderen.
Speciale aandacht krijgen de ouders en hun jongvolwassen kinderen die het nogal eens erg moeilijk kunnen hebben samen.
De werksituatie is een ander concreet voorbeeld waar veel vragen over bestaan. Telkens geven we een kader over wat er moeilijk kan lopen, met suggesties om de situatie te verlichten. Concrete ervaringen uit de praktijk maken het verhaal telkens herkenbaar.

Last but not least beschrijven we de kracht van het positieve. De geschiedenis van veel volwassenen met ADHD is gekruid door negatieve opmerkingen en onmacht bij zichzelf en de omgeving. Hier proberen we een krachtig signaal tegenover te zetten en aan iedereen die het boek leest duidelijk te maken hoe essentieel een positieve kijk wel is.

Reactie van een lezer
“Ik heb het boek onlangs besteld in op 1 dag uitgelezen. Aangezien ik al enige jaren gediagnosticeerd ben (en mijn 2 kids), heb ik natuurlijk al een heleboel gelezen en lees ik meestal niks nieuws. Deze keer was anders. Ik heb nu een aantal leuke tips op zak om het voor mezelf en de omgeving draaglijker te maken, waarvan ik zeker ben dat ze zullen werken. Ik heb een afspraak gemaakt met een therapeut (altijd uitgesteld) omdat ik nu echt het nut ervan inzie. En eindelijk spreekt dit boek ook over seksualiteit. Dat de communicatie niet altijd vlot loopt dat weten de meesten waarschijnlijk wel, maar dat je ook met je hoofd niet altijd bij de leuke zaken van het leven bent – dat is nu een geruststelling dat het niet zozeer met verwaterde passie te maken heeft. Verder is het boek een aanrader voor wie nog niet zo vertrouwd zijn met de materie.”

Dit boek is te koop in onze webshop