Er is geen verband tussen ADHD en intelligentie. ADHD kan voorkomen bij personen van elk intelligentieniveau. Zowel personen met een verstandelijke handicap als heel verstandige of hoogbegaafde mensen kunnen ADHD hebben. Wanneer de verstandelijke handicap echter te sterk de bovenhand neemt, spreken we niet meer over ADHD.