Zich goed voelen is belangrijk voor iedereen, ook voor jongeren met ADHD. Daarom wordt er aan de onderzoekseenheid Psychologie van de Katholieke Universiteit Leuven momenteel, in samenwerking met het UZ Leuven, onderzoek verricht naar de stemming van jongeren met ADHD. Voor een volgende studie zijn we op zoek naar jongeren tussen 12 en 16 met een diagnose ADHD van het gecombineerde type. In deze studie wordt met behulp van internet en gsm de stemming van jongeren met en zonder ADHD onderzocht.

Het onderzoek bestaat uit drie luiken:

  1. Het afnemen van een interview bij de jongere en de ouders. Dit zal ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag nemen per persoon en kan doorgaan in de Faculteit Psychologie in Leuven of bij de jongere thuis.
  2. Het invullen van vragenlijsten rond stemming en gedrag door de jongere en de ouders via het internet.
  3. Het intensief opvolgen van de stemming van de jongere gedurende één week van de krokus-, paas- of zomervakantie aan de hand van sms-berichten.

Elke deelnemende jongere krijgt aan het einde van het onderzoek een kleine attentie. Door deel te nemen dragen de ouders en jongeren bij tot een beter begrip van ADHD. Wie wenst deel te nemen aan dit onderzoek of wie meer informatie wenst over dit onderzoek, kan contact opnemen met Dagmar Van Liefferinge:

Alvast hartelijk bedankt!

Drs. Dagmar Van Liefferinge (K.U.Leuven)
Prof. dr. Nady Van Broeck (K.U.Leuven)
Prof. dr. Marina Danckaerts (UPC-K.U.Leuven)
Prof. dr. Saskia Van der Oord (K.U.Leuven)