Biofeedbacktraining is een behandeling zonder medicatie die de laatste jaren steeds meer gebruikt wordt om ADHD-klachten te verminderen. Veel internationale studies laten een verbetering zien van de ADHD-symptomen, maar verder onderzoek is zeker nog nodig om de effecten en werking van de behandeling beter te begrijpen. Omdat het heel belangrijk is dat er ook vanuit Vlaanderen meegeholpen wordt om de effectiviteit van deze behandeling verder te bestuderen, verricht de onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent onder leiding van prof.
Wiersema hier onderzoek naar. Hierbij worden twee vormen van biofeedback bestudeerd: neurofeedback (feedback op hersenactiviteit) en EMG-feedback (feedback op spierspanning).
In het kader van dit onderzoek was men nog op zoek naar kinderen met AD(H)D tussen 7 en 13 jaar om aan dit onderzoek deel te nemen. De kinderen kregen hierbij een gratis biofeedbackbehandeling, waarvan we de effecten op de ADHD-klachten werden nagegaan.

De oproep voor het onderzoek is afgelopen. We danken iedereen die heeft meegewerkt!