Aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven wordt onderzoek verricht naar de effectiviteit van examenfaciliteiten voor studenten met ADHD. Studeren met ADHD in het hoger onderwijs brengt vaak heel wat specifieke moeilijkheden mee. Om het hoger onderwijs vlot te doorlopen, krijgen studenten met ADHD daarom een aanbod van onderwijs- en examenfaciliteiten.

Uit ons voorgaand onderzoek blijkt dat studenten met ADHD het vaakst de examenfaciliteit ‘langere examentijd’ toegekend krijgen in het hoger onderwijs. Tegelijk geeft dit onderzoek aan dat de duur van de extra examentijd varieert per instelling voor hoger onderwijs. Dit roept bij ons en bij studenten heel wat vragen op met betrekking tot de optimale intensiteit van deze faciliteit. We gaan met andere woorden na hoelang de examentijd verlengd moet worden zodat deze faciliteit de moeilijkheden van studenten met ADHD, die veroorzaakt worden binnen de context van het hoger onderwijs, neutraliseren. Tegelijk houden we rekening met de mogelijkheid dat er te veel extra tijd wordt toegekend. Dit kan er namelijk toe leiden dat medestudenten deze faciliteiten als oneerlijk of als voordeel gaan beschouwen of dat er onnodige organisatorische moeilijkheden ontstaan in de instelling voor hoger onderwijs.

Wie kan deelnemen?
Jongvolwassenen met ADHD die dit academiejaar (2014-2015) ingeschreven zijn aan een instelling voor hoger onderwijs.

Wat houdt deelname in?
Allereerst wordt gevraagd aan de studenten om een vragenlijst in te vullen die gebruikt wordt om het profiel van elke student in kaart te brengen. Daarnaast nemen ze deel aan het eigenlijke onderzoek. De studenten krijgen drie keer een gelijkaardige pen-en-papier test voorgelegd. De testen worden telkens in een andere tijdsduur afgelegd. Het onderzoek zal plaatsvinden tussen eind februari en eind maart. Het onderzoek zal doorgaan in Leuven, Hasselt of Antwerpen.

Wat krijg je ervoor in de plaats?
Studenten krijgen als dank een bioscoopticket aangeboden.
We houden er ook aan om de studenten op de hoogte te brengen van zowel de algemene bevindingen als de persoonlijke resultaten van het onderzoek.

Interesse?
Wenst u deel te nemen aan het onderzoek of wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact op met Dorien Jansen (e-mail: dorien.jansen@ppw.kuleuven.be, tel. 016/37 78 52)