Aan de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent wordt momenteel, onder leiding van Prof. dr. Herbert Roeyers, onderzoek verricht naar aandachtsregulatie bij volwassenen met en zonder ADHD.
Met behulp van hersenscans willen we nagaan of een klein hersengebied, de “Locus Ceruleus”, een rol speelt bij aandachtsregulatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van functionele Magnetische Resonantie Imaging (fMRI). Dit is een techniek die het mogelijk maakt om de hersenactiviteit te meten.
Wie kan deelnemen?
Voor deze studie zoeken we Nederlandstalige volwassenen (18-50 jaar) met een officiële ADHD-diagnose zonder neurologische aandoening. We zoeken zowel mannen als vrouwen.
Wat houdt deelname in?
We zullen u tweemaal uitnodigen. Tijdens een eerste bezoek (screening) zal worden nagegaan of u in aanmerking komt voor verdere deelname (wetenschappelijk onderzoek) en kunnen ook uw vragen beantwoord worden.
1) Screening (± 2 uur)
Er zal een verkorte intelligentietest worden afgenomen om het IQ te bepalen. Daarnaast zal een interview worden afgenomen waarbij verschillende gedragskenmerken worden bevraagd. Verder zal u gevraagd worden om enkele vragenlijsten in te vullen. Hierbij zal o.a. gepeild worden naar eventuele contra-indicaties voor deelname aan MRI-onderzoek zodat mogelijke risico’s kunnen worden uitgesloten.
Indien de resultaten tonen dat u in aanmerking komt voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek, zal u hiervoor worden uitgenodigd.
2) Wetenschappelijk onderzoek (± 2 uur)
Terwijl u in de MRI-scanner ligt, zal u gevraagd worden om enkele taken uit te voeren (± 30 min). Daarnaast zullen enkele scans in rusttoestand worden genomen (± 30 min). De fMRI-techniek noodzaakt geen injecties, noch medicatiegebruik en is volstrekt onschadelijk.
Voordelen?
Als dank voor uw deelname wordt een vergoeding voorzien. Na afronding van het onderzoek krijgt u het resultaat van de intelligentietest, een foto van uw hersenen en een globaal verslag van de onderzoeksresultaten.
Wanneer?
Het onderzoek gaat door in de periode oktober – maart 2012.
De onderzoeksmomenten worden in onderling overleg bepaald. U kan kiezen welk moment het beste past (weekdag, na werkuren, tijdens het weekend).
Waar?
Het screeningsgedeelte gaat door op de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW, H. Dunantlaan 2, 9000 Gent). Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het MRI-onderzoeksgebouw van het Universitair Ziekenhuis (UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent).
Indien u interesse heeft om deel te nemen aan dit onderzoek of meer informatie wenst, kan u vrijblijvend een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.
Roos Gasthuys (Roos.Gasthuys@Ugent.be, 09/264 86 20)
Baris Metin (Baris.Metin@Ugent.be, 09/264 86 20)
Prof. dr. Herbert Roeyers