Aan de onderzoeksgroep Klinische Psychologie van de K.U.Leuven wordt momenteel onderzoek verricht naar de invloed van beloning bij kinderen met ADHD. Met dit onderzoek wil men meer inzicht krijgen in de manier waarop kinderen met ADHD nieuw gedrag aanleren en hoe beloning hierop een invloed heeft. Door hiernaar onderzoek te doen, wordt bekeken hoe de behandeling beter afgestemd kan worden op kinderen en jongeren met ADHD. Voor dit onderzoek is de onderzoeksgroep op zoek naar kinderen met ADHD van 6 tot 10 jaar oud.

Het onderzoek bestaat uit 4 luiken:

  • voor het onderzoek bij het kind wordt aan de ouders gevraagd om thuis een vragenbundel in te vullen via internet (ca. 20 minuten).
  • vervolgens vindt de testafname bij het kind plaats, wat ongeveer twee uur in beslag neemt. Het kind zal tijdens dit testmoment enkele computertaken uitvoeren.
  • bij (een van) de ouders wordt een interview afgenomen (ca. 45 minuten). Dit kan plaatsvinden op een moment dat de ouder zelf verkiest (bv. na het onderzoek van het kind of op een andere dag).
  • tot slot wordt de toestemming van de ouder(s) gevraagd om contact op te nemen met de leerkracht van het kind om een korte vragenlijst in te vullen.

Het onderzoek loopt tot juli 2013 en vindt plaats in Leuven en Antwerpen. De deelnemers kunnen zelf kiezen waar ze wensen deel te nemen. Beide locaties zijn vlot bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer. De testafname wordt gepland in onderling overleg zodat de deelnemers hun agenda niet hoeven aan te passen. Elk deelnemend kind ontvangt een geschenk op het einde van het onderzoek. De ouders ontvangen eveneens een vergoeding van 10 euro.

Ouders die interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoek of die meer informatie wensen, kunnen contact opnemen via:

Dit onderzoeksproject wordt mee ondersteund door centrum ZitStil.