Oproep voor onderzoek bij kinderen en volwassenen met ADHD

Aan de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent worden momenteel, onder leiding van prof. dr. Roeljan Wiersema, verschillende onderzoekenverrichtbij kinderen en volwassenen met en zonder ADHD.

Onderzoek naar kinderen met ADHD(o.l.v. Valerie Van Cauwenberge)

Kinderen met ADHD ervaren soms hevige emoties en kunnen deze moeilijk onder controle houden. Dit maakt het voor hen niet gemakkelijk op sociaal vlak. Via dit onderzoek willen we problemen met emotieregulatiebij kinderen met ADHD in kaart brengen.Dit onderzoek kan ons helpen bij het vinden van aanknopingspunten voor behandeling.

De testafname bij het kind bestaat uit 2 luiken:

  • Eerst zal het kind enkele computertaken uitvoeren, die in totaal één uur tot anderhalf uur in beslag nemen. Uit ervaring weten we dat kinderen deze taken plezierig vinden en als weinig belastend ervaren. Bij sommige kinderen zal tijdens deze computertaken een EEG-afname gebeuren (zie verder).
  • Vervolgens zal een intelligentietest van het kind worden afgenomen. Deze test bestaat uit 4 subtestjes om het IQ van het kind te bepalen (duur: ongeveer 45 minuten).

Terwijl het kind de verschillende taken maakt, wordt er van (één van) de ouders een interview afgenomen waarbij verschillende gedragskenmerken van het kind bevraagd worden (duur: ongeveer 45 minuten). Zowel aan het kind als aan (één van) de ouders wordt ook gevraagd een aantal vragenlijsten in te vullen. Deze worden meestal op voorhand reeds thuis opgestuurd.

 

Onderzoek naar volwassenen met ADHD (o.l.v. Elke Godefroid)

Personen met ADHD zijn sneller afgeleid door bepaalde prikkels van buitenaf en hebben meer moeite om hun aandacht op een taak te blijven richten. De aandacht gaat vaak automatisch naar opvallende maar niet altijd taakrelevante prikkels/stimuli, terwijl taakrelevante stimuli minder goed verwerkt worden. Daarom willen we nagaan hoe volwassenen met ADHD verschillende stimuli verwerken die worden aangeboden op een computerscherm. Dit onderzoek kan ons helpen een beter inzicht te krijgen in de oorzaken van aandachtsproblemen bij personen met ADHD.

Het onderzoek bestaat uit twee contactmomenten:

  • Eerste contactmoment (± 1,5 uur): Tijdens het eerste contactmoment zal de onderzoeker u meer informatie geven over het onderzoek en kunnen ook uw vragen beantwoord worden. Verder zal de onderzoeker een kort interview afnemen waarbij verschillende gedragskenmerken worden bevraagd. Het interview dient om na te gaan of u in aanmerking komt voor verdere deelname (tweede contactmoment). Tenslotte zal een verkorte intelligentietest worden afgenomen (±  45 min).
  • Tweede contactmoment (± 2 uur): Het tweede contactmoment is het wetenschappelijk onderzoek. Terwijl er een EEG afgenomen wordt, zal u gevraagd worden om enkele computertaken uit te voeren (± 1 a 1,5 uur). Vervolgens zal u gevraagd worden om enkele vragenlijsten in te vullen (± 15 min).

Praktische informatie

 

Bij beide onderzoeksprojecten wordt tijdens de computertaken de hersenactiviteit gemeten (EEG: elektro-encefalografie), waarmee we nauwkeurig kunnen nagaan hoe de verwerking van emoties bij kinderen met ADHD en de verwerking van taakrelevante en –irrelevante stimuli bij volwassenen met ADHD verloopt in het brein. De EEG-techniek noodzaakt geen injecties, noch inname van medicatie en is volstrekt onschadelijk en pijnloos.

Het onderzoek vindt plaats op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent). De onderzoeksmomenten worden in onderling overleg bepaald; kandidaten kunnen zelf kiezen welk moment het best past (schoolvakanties, weekdag, weekend, na school- of werkuren).

Als dank voor de inzet en geleverde prestaties voorzien we een financiële beloning.

Om deze onderzoeksprojecten te laten slagen, zijn we op zoek naar:

  • kinderen met ADHD tussen 8 en 15 jaar oud die samen met hun ouders bereid zijn om deel te nemen (contactpersoon: Valerie Van Cauwenberge)
  • volwassenen met ADHD tussen 18 en 50 jaar die bereid zijn om deel te nemen (contactpersoon: Elke Godefroid)

Ouders of personen die interesse hebben om deel te nemen aan deze onderzoeksprojecten of die meer informatie wensen, kunnen vrijblijvend een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen.

Valerie Van Cauwenberge (Valerie.VanCauwenberge@Ugent.be, 09/264 94 14)

Elke Godefroid (Elke.Godefroid@UGent.be, 09/264 86 20)
Prof. dr. Roeljan Wiersema