Bij centrum ZitStil dragen we privacy en bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel. Daarom volgen we strikt de deontologische voorschriften op.

Bij aanmelding vragen wij enkele persoonsgegevens op van de persoon die op consultatie komt. Deze gegevens zijn bedoeld om een dossier te kunnen aanmaken. De dossiers zijn persoonsgebonden en worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Voor de begeleiding van minderjarigen vragen wij het akkoord van de ouders, hun wettelijke vertegenwoordigers of de  voogd en de minderjarige zelf.