Aanspreektitel (verplicht)

  Voornaam (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat(verplicht)

  Huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Gemeente (verplicht)

  Land (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  GSM-nummer (of telefoon)

  Uw profiel (verplicht)

  Ik ben ouder van een kind met (een vermoeden van) ADHDIk ben een (jong)volwassene met (een vermoeden van) ADHDIk ben werkzaam in het basisonderwijs (leerkracht, zorgcoördinator, ...)Ik ben werkzaam in het secundair onderwijs (leerkracht, leerlingenbegeleider, GOK/GON-coördinator, ...)Ik ben werkzaam in het hoger onderwijs (docent, studentenbegeleider, ...)Ik ben CLB-medewerkerIk ben hulpverlener (bv. psycholoog, pedagoog, logopedist, kinesitherapeut, opvoeder, ...)Ik ben arts (bv. psychiater, neuroloog, ...)Ik heb een ander profiel