Achtergrond

PIP staat voor ‘Preschool Brain Imaging and Behaviour Project’. Het PIP onderzoek brengt de verschillen in hersenontwikkeling en gedrag bij een grote groep jonge kinderen in kaart met als doel: beter begrijpen wat de impact is van deze verschillen op het ontstaan van ontwikkelingsproblemen zoals ASS, ADHD en een ontwikkelingsachterstand. Dit onderzoek maakt deel uit van een groot Europees onderzoeksproject en wordt in totaal in vijf onderzoekscentra in Europa uitgevoerd om zo tot een grote groep kinderen met verschillende achtergronden te komen.

Doel

De resultaten van dit onderzoek kunnen in de toekomst helpend zijn bij een vroegere diagnose en betere behandeling en begeleiding voor kinderen met ontwikkelingsproblemen.

Doelgroep

De volgende doelgroepen zijn van harte uitgenodigd om mee te doen aan dit onderzoek:

  • kinderen tussen de 4 en 5,5 jaar met een ADHD diagnose.
  • kinderen tussen de 2,5 en 4,5 jaar die zich op gewone wijze ontwikkelen;
  • kinderen tussen de 3 en 4,5 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) diagnose en/of een ontwikkelingsachterstand;

Wat houdt deelname in?

Deelname aan het PIP onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten en drie dagdelen aanwezig zijn op het Radboud onderzoekscentrum in Nijmegen, verspreid over twee of drie bezoeken. Tijdens deze bezoeken wordt er een ontwikkelingstest afgenomen om te kijken naar de vaardigheden van het kind, onder andere op het gebied van taal en fijne motoriek en spelen de deelnemende kinderen een aantal interactieve (tablet)spelletjes die inzicht geven in het gedrag en de cognitieve vaardigheden. Verder wordt er met behulp van eye-tracking naar oogbewegingen gekeken en wordt door middel van EEG de hersenactiviteit gemeten terwijl het kind naar filmpjes kijkt. Naast deze metingen is er nog een optie om speeksel af te geven voor genetische analyses.

Tot slot is het kind een avond welkom op het onderzoekscentrum voor een hersenscan (MRI) die tijdens de natuurlijke slaap wordt gemaakt (bij een grote reisafstand wordt een hotelovernachting verzorgd).  MRI is veilig en niet-invasief. Een MRI-scan is alleen mogelijk indien het kind geen metaal in het lichaam heeft (bijvoorbeeld pinnen of implantaten na een operatie) vanwege de magnetische werking van de scanner. Tijdens het maken van de scan mag de ouder bij het kind blijven en is het van belang dat het kind 45 minuten in slaap blijft.

Het is wenselijk de metingen en vragenlijsten een jaar later nog eens af te nemen. Na twee jaar worden ouders  gevraagd om nog één laatste keer de vragenlijsten in te vullen om zo een goed beeld van de ontwikkeling van het kind te krijgen. Voor elk van de drie onderzoeksmomenten wordt er apart om toestemming voor deelname gevraagd. Bij kinderen met ADHD vervalt het eerste onderzoeksmoment.

Voor deelname aan het onderzoek krijgt men een vergoeding en een rapportage van de ontwikkelingstesten die zijn afgenomen. Ook krijgen deelnemers de reis- en parkeerkosten vergoed en mag het kind na afloop van het onderzoek een cadeautje uitzoeken.

Meer informatie over deelname

Het onderzoek vindt plaats op de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent, UZ Gent – Ingang 55 Heymanslaan 10, 9000 Gent.

Lijkt het je leuk om met je kind mee te doen aan dit onderzoek of wil je vrijblijvend meer informatie? Stuur dan een mailtje naar pip@ugent.be of neem telefonisch contact op 0478/94 30 58. Graag uw telefoonnummer in de e-mail vermelden, zodat we contact kunnen opnemen met u om het onderzoek door te spreken en om uw eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Het PIP onderzoeksteam
Het PIP onderzoeksteam bestaat uit doctoraatsstudenten Marjolein Mués, Sarah Schaubroeck en Maide Erdogan en postdoctoraal onderzoeker Ellen Demurie, onder leiding van professor dr. Herbert Roeyers. Deze vier onderzoekers kunnen jullie aan de lijn krijgen en ontmoeten tijdens de verschillende delen van de PIP studie. We kijken ernaar uit kennis te maken met jullie!

Ellen Demurie
Postdoctoraal onderzoeker


Ik werk als post-doc binnen de PIP studie en ben klinisch psycholoog. Ik ben erg geïnteresseerd in de vroege ontwikkeling van kinderen met en zonder ASS en ADHD, met een bijzondere aandacht voor (sociale) motivatie, perspectiefneming en ouder-kind interactie.

Herbert Roeyers
Professor en Hoofdonderzoeker


Ik ben klinisch psycholoog en gewoon hoogleraar klinische psychologie binnen het domein van de ontwikkelingsstoornissen. Verder ben ik hoofdonderzoeker van PIP bij UGent en het hoofd van de onderzoeksgroep ‘Research In Developmental Disorders Lab’ (RIDDL). Mijn onderzoek richt zich op de (vroege) sociaal-communicatieve ontwikkeling van kinderen met ASS, screening van en vroege interventie bij kinderen met ASS, en de overlap en verschillen tussen ADHD en ASS op vlak van fenotype en endofenotype.

Maide Erdogan
PhD-student


Ik werk als PhD-student bij de PIP studie en ben experimenteel psycholoog. Ik ben geïnteresseerd in de vroege hersenontwikkeling van kinderen met autismespectrumstoornis en hoe dit in verband staat met gedragsmatige kenmerken.

Sarah Schaubroeck
PhD-student


Ik werk als PhD-student binnen de PIP studie en ben klinisch psycholoog. Ik werkte eerder als klinisch psycholoog in het centrum voor ontwikkelingsstoornissen. Ik ben geïnteresseerd in vroege ontwikkelingstrajecten bij kinderen met en zonder autismespectrumstoornis.

 

Nele Bogaert
Onderzoeksassistent


Ik werk als onderzoeksassistent binnen de PIP studie en de BELAS studie vanuit mijn vooropleiding als klinisch orthopedagoge. Daarnaast begeleid ik gezinnen met jonge kinderen met autisme.

 

 

Birgit De Vadder
Onderzoeksassistent


Ik werk als onderzoeksassistent binnen de PIP studie en de DANS studie. Daarnaast begeleid ik gezinnen met jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand.