In samenwerking met het Familieplatform Geestelijke Gezondheidszorg vzw, voert centrum ZitStil een onderzoek uit naar de impact van ADHD op partnerrelaties. We willen onderzoeken hoe volwassenen met ADHD en hun partners hun relatie ervaren. Hierover bestaat weinig wetenschappelijk onderzoek. Tegelijk stellen we in onze contacten met cliënten een duidelijke nood aan meer aandacht en ondersteuning bij relatiemoeilijkheden vast.

 

Het onderzoek bestaat uit 2 delen. Eerst vragen we aan volwassenen met ADHD en hun partners om ieder een vragenlijst in te vullen. Daarna nemen we diepte-interviews af bij een kleinere groep deelnemers, die hieraan wil meewerken.  Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het onderzoek loopt tot en met  december 2013.

 

Wilt u deelnemen?

Wij zijn op zoek naar koppels van wie één van beide partners ADHD heeft.  Woont u samen met uw partner en wilt zowel u als uw  partner deelnemen? Dat kan u doen door hier in te loggen op onze website . Indien u zich voor de eerste keer inlogt op onze website, is het nodig om u eerst te registreren. Opdat u allebei zou kunnen deelnemen aan het onderzoek, is het nodig dat u elk een eigen emailadres gebruikt.  Nadat u ingelogd bent, komt u vanzelf op de vragenlijst.

 

Kent u koppels die in aanmerking komen voor dit onderzoek, dan willen we u vragen om dit onder hun aandacht te brengen. Via deze link vindt u ook een poster met oproep die u kan doorsturen naar geïnteresseerde koppels.  Meer info kan u opvragen via onderzoek@zitstil.be .

 

Wilt u op de hoogte blijven van de resultaten van het onderzoek?

Uit de resultaten willen we enerzijds aanbevelingen en richtlijnen distilleren voor ‘eigen gebruik’ in partnerrelaties en onze hulpverlening/training/psycho-educatie verbeteren. Anderzijds plannen wij een studiemoment en publicatie over onze bevindingen en conclusies. Wilt u hierover later geïnformeerd worden, laat dan hier uw gegevens achter.

 

b

Beschrijving onderzoek