Najaar 2007 organiseerde centrum ZitStil een grootschalige petitie. Ondertekenaars werd gevraagd onderstaande standpunten van centrum ZitStil te onderschrijven.

  • alle noodzakelijke ADHD-medicatie moet terugbetaald worden
  • ook jongvolwassenen en volwassenen moeten hun medicatie terugbetaald krijgen
  • de diagnose ADHD moet snel en door een specialistenteam gesteld worden
  • ook bij psychologische, educatieve en sociale begeleiding bij ADHD is financiële ondersteuning noodzakelijk
  • het kennis- en expertisecentrum ZitStil komt op voor de belangen van personen met ADHD en hun omgeving en moet daarvoor voldoende gefinancierd worden

Een goed half jaar en meer dan 11.000 handtekeningen later is de federale regering gevormd. Op vrijdag 25 april trekt een delegatie van centrum ZitStil naar het kabinet van de heer Steven Vanackere, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op dinsdag 29 april volgt een bezoek (samen met ADHD Belgium) aan het kabinet van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Samen met de handtekeningen zullen onze standpunten uitvoerig worden voorgelegd. Een verslag van deze meetings leest u later op onze website.